Çevresel bir davranış bilimi konferansi sizi bekliyor

Etkinlik Açıklaması

Çevresel bir davranış bilimi, insanların doğal veya yapay çevreleriyle etkileşimini ve bu etkileşimin insanların çevresel davranışlarına nasıl yansıdığını araştıran bir bilim dalıdır. Çevresel bir davranış bilimi, insanların enerji kullanımı, atık yönetimi, çevresel bilinç ve tercihleri, çevresel problemlere yanıt verme gibi konuları inceler.

Çevresel bir davranış bilimi, çevresel faktörlerin insan davranışı üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olur ve insanların çevre dostu davranışlar sergilemeyi öğrenmelerine yardımcı olabilir. Bu bilim dalı, çevresel problemleri çözmek ve gelecekteki çevresel krizi önlemek için önemlidir.

Çevresel bir davranış bilimi, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, antropoloji ve diğer ilgili bilim dallarıyla etkileşim içindedir ve bu farklı bilim dallarından gelen fikirleri bir araya getirir. Bu bilim dalı, insanların çevresel davranışlarını etkileyen faktörleri anlamaya ve insanların çevre dostu davranışlar sergilemelerine yardımcı olmaya odaklanır.

Yapılı Süreç

04:00Pm / Welcome to Guest

Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark.

06:00Pm / Welcome to Guest

Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark.

05:00Pm / Welcome to Guest

Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark.

ETKİNLİK KONUŞMACILARI

Gallery